Войти

Есть ответ

Дайте розгорнуту відповідь на запитання Чи подібна казка на поезію? Якщо так, то в чому ця подібність

Вопрос задал: 26 просмотров Українська література

В казці як і в поезії є тема, ідея та основна думка твору. В поезії описується про щось за допомогою епітетів та метафор, а в казці вони також десь зустрічаються

Ответить на вопрос