Войти

Українська мова

слово с такрй схемой коринь ,суфикс, окончание

Вопрос задал: Ноябрь 1, 2017 | 1 комментарий

Вказати групу спільнокореневих слів. Пояснити свій вибір.а) лікувати, лікар, лікоть,

Вопрос задал: Ноябрь 1, 2017 | 1 комментарий

Випишіть із поданих речень слова пасивної лексики (діалектизми, архаїзми, історизми,

Вопрос задал: Ноябрь 1, 2017 | 1 комментарий

Пояснити та вказати групу спільнокореневих слів:а) лікувати, лікар, лікоть, лікарня;б)

Вопрос задал: Ноябрь 1, 2017 | 1 комментарий